เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 21 เม.ย. เอเสเคียล 23:36-49

อาณาจักรใต้-ยูดาห์ และ อาณาจักรเหนือ-อิสราเอล ต่างต้องรับผลเพราะ “ราคะ” กับ “ความบาปหนา” (39) ของตนเอง อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะเรียนรู้ที่จะสำรวจตัวคุณทุก ๆ วัน และพึ่งพาพระเจ้าที่จะจัดการกับ “ราคะ” และ “ความบาป” ในตัวของคุณที่จะไม่ “หนา” จนคุณลืมและหลงจากทางของพระเจ้า ขอให้คำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์สอนที่ว่า “และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้ห่างไกลจากซึ่งชั่วร้าย” มธ.6:13 นั้นเป็นจริงในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *