เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 22 เม.ย. เอเสเคียล 24:1-27

พระเจ้าใช้ภาพของหม้อเดือดเพื่อจะเตือนสติเราว่า หม้อที่มีสนิมอยู่ข้างใน ไม่ว่าจะต้มเนื้อส่วนที่ดียอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตาม เนื้อนั้นก็ทานไม่ได้เพราะสนิมทำให้เนื้อและน้ำสกปรก พระเจ้าเรียกร้องให้ต้มหม้อจนสนิมออกหมด เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงปรารถนาให้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ มีสนิมแห่งความบาปใดอยู่ในชีวิตของคุณหรือไม่ จงอนุญาตให้พระเจ้านำมันออกจากชีวิตของคุณ เพื่อชีวิตของคุณจะได้ไม่ต้องทนทุกข์เพราะผลของสนิม (ความบาป) นั้นอีกต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *