เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 24 เม.ย. เอเสเคียล 26:1-21

เมืองไทระตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองหลวงของชาวฟินีเซีย มีชื่อเสียงด้านการค้าขาย ชาวเมืองร่ำรวยและหยิ่งยโส เมื่อเยรูซาเล็มแตกไทระดีใจเพราะเห็นโอกาสที่จะยึดครองเส้นทางขนส่งสินค้าที่ผ่านเยรูซาเล็ม เพราะไทระเป็นเมืองท่าสำหรับขนส่งสินค้าทางทะเล ส่วนเยรูซาเล็มเป็นเมืองท่าสำหรับการขนส่งสินค้าทางบก ไทระยินดีและมีความสุขที่เห็นผู้อื่นกำลังถูกทำลายและกำลังจะสูญเสียทุกอย่าง ซึ่งสิ่งนี้ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยและลงโทษเมืองไทระ คุณเคยรู้สึกยินดีหรือดีใจที่คนอื่นสูญเสียหรือกำลังจะถูกทำลายหรือไม่? ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *