สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2011 (อีสเตอร์)

สูจิบัตร 24 เม.ย. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า วันอีสเตอร์
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 24 เมษายน ค.ศ. 2011  เวลา : 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณสุนทรีย์  ผู้นำเพลงสั้น : คุณชาญกิจ/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณกอบกาญจน์/คุณจางเจียยุ่น  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวาย
: คุณศิริพร คุณจ้าวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเฉินเสี่ยวหลิง  ผู้ต้อนรับ : คุณจำเริญ/คุณขวัญเนตร

อธิษฐาน :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ชิดกางเขน เพราะพระองค์ทรงอยู่ มีสหายเลิศคือพระเยซู
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “เอเสคียล 36:27”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 14:15-21” คุณกอบกาญจน์/คุณจางเจียยุ่น
คณะนักร้องถวายเพลง
: 歡慶主復活 คณะนักร้องภาคภาษาจีน    
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระเยซูคืนชีพวันนี้” หน้า 107
คณะนักร้องถวายเพลง
: Clap your hands and sing Halelujah!คณะนักร้องภาคภาษาไทย   
เทศนา
: “ข่าวดีที่แท้จริง” (1 โครินธ์ 15:1-19) อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ผู้เป็น” หน้า 108 (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *