เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 4 พ.ค. เอเสเคียล 35:1-15

เสอีร์เป็นอีกชื่อหนึ่งของเอโดม ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการทำลายกรุงเยรูซาเล็ม และพวกเขาต่างมีความชื่นชมยินดีที่เห็นกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายให้กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเยรูซาเล็มก็จะเกิดขึ้นกับเอโดมเช่นกัน เพราะพระเจ้าบอกว่า “เรา พระเจ้า ได้ยินคำหยาบช้าทั้งปวงของเจ้า…” (12) สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราผู้เป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์ แม้บางครั้งสถานการณ์รอบข้าง อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการที่จะยืนหยัดในความเชื่อ แต่จงจำไว้ว่า พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงห่วงใยคุณเสมอ ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังคุณในสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *