เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 5 พ.ค. เอเสเคียล 36:1-15

แม้พระเจ้าจงลงโทษอิสราเอลและยูดาห์ด้วยการทำให้พวกเขาสิ้นชาติ ต้องตกเป็นเชลย แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่า พระองค์จะพากลับมาเป็นชนชาติอีกครั้งหนึ่ง (8-12) เพราะคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตคริสเตียนวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *