เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 7 พ.ค. เอเสเคียล 37:1-14

คุณรู้จักพระเจ้า และติดตามพระองค์มานานกี่ปีแล้ว ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณเป็นอย่างไรบ้าง? ยังเป็นชีวิตที่เป็นเหมือนกับกระดูกแห้งที่บรรยายไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้หรือเปล่า? ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะยอมให้พระเจ้าใส่ “ชีวิตและจิตวิญญาณ” บน “กระดูกแห้ง” ของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *