เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 13 พ.ค. เอเสเคียล 41:1-26

พระเจ้าทรงสำแดงให้เราได้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นสถาปนิกที่มีความรู้ ความชำนาญ ความสามารถในการออกแบบพระวิหารได้อย่างดีเลิศและสมบูรณ์แบบ ถ้าวันนี้พระเจ้าบอกกับคุณว่า “เจ้าปรารถนาจะให้เราออกแบบอะไรในชีวิตของเจ้า” คุณจะตอบพระเจ้าว่าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *