เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 17 พ.ค. เอเสเคียล 45:1-25

ดูเหมือนว่าปัญหาความผิดบาปที่มีผลกระทบอย่างมากในเวลานั้นคือ “ความโลภ” และ “ความไม่ยุติธรรม” พระเจ้าทรงแบ่งกรรมสิทธิ์เรื่องแผ่นดินให้กับทุกคน แต่มีบางคนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เข้าไปยึดที่ดินของผู้อื่น และขับไล่เจ้าของเดิมออกจากที่ดินผืนนั้น สังคมไทยเองก็ยังเต็มไปด้วยปัญหา “ความโลภ” และ “ความไม่ยุติธรรม” คนรวยก็รวยขึ้น คนจนก็ยากจนมากขึ้น อธิษฐานเผื่อรัฐบาลที่จะลงมาดูแลเอาใจใส่ปัญหาเหล่านี้มากขึ้น และไม่เป็นคนที่กระทำความผิดบาปในเรื่อง “ความโลภ” และ “ความไม่ยุติธรรม” เสียเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *