เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 23 พ.ค. กิจการ 1:12-26

“ห้องชั้นบน” เป็นสถานที่ที่สาวกทั้ง 11 คน และพวกผู้หญิง มารีย์มารดาของพระเยซู และน้องชายของพระองค์ ใช้เป็นสถานที่อธิษฐานอย่างขะมักเขม้น (14) และเมื่อต้องเลือกคนมาแทนยูดาส พวกเขาก็อธิษฐานเช่นกัน (24) ชีวิตในการอธิษฐานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง? ลองจัดเวลาที่คุณจะมี “ห้องชั้นบน” ในชีวิตของคุณเพื่อจะอธิษฐานกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *