เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 26 พ.ค. กิจการ 3:1-26

“เงินและทองเราไม่มี แต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่าน คือ ในพระนามแห่งพระเยซูชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด” (6) คนทั่วไปอาจจะคิดว่า ความร่ำรวย ความสำเร็จ ชื่อเสียง อำนาจ คือ ความปรารถนาสูงสุดของชีวิต แต่ในความจริง “ความรอดในพระเยซูคริสต์” ต่างหากที่เป็นสิ่งที่จำเป็นของชีวิต  มีคนเป็นอันมากที่ยังไม่รู้จักความจริงในเรื่องนี้ ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะออกไปบอกกับคนที่คุณรัก แต่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ว่า พระเยซูคริสต์รักเขา อธิษฐานเผื่องานประกาศที่จะมีในวันอาทิตย์ที่ 29 นี้ เผื่อผู้นำประชุม ทีมนมัสการ และรายการทุกๆ รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *