เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 28 พ.ค. กิจการ 4:13-37

เปโตรและยอห์นเป็นคนสามัญธรรมดา ไม่มีการศึกษา แต่ด้วยความเชื่อ พวกเขามีความกล้าหาญที่จะพูดในสิ่งที่เขาเชื่อ ในสิ่งที่เขาเห็น ในสิ่งที่เขาได้ยินจากพระเยซู (31) คุณจะเป็นผู้สืบทอดความกล้าหาญเพื่อนำคนมารู้จักกับองค์พระเยซูได้อย่างไร? อธิษฐานที่คุณจะมีภาระใจและมีส่วนร่วมในงานประกาศของคริสตจักร – โปรดอธิษฐานเผื่องานประกาศวันพรุ่งนี้ เผื่อ อ.อรรถสิทธิ์ในการเทศนา เผื่อผู้นำประชุม ทีมนมัสการ และผู้ที่ถูกเชิญมาฟัง ขอพระเจ้าทรงเปิดใจคนเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *