เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 5 มิ.ย. กิจการ 8:1-25

ซีโมนคนเคยทำวิทยาคม และเคยยกตัวเองเป็นผู้วิเศษ ได้กลับใจเชื่อพระเจ้าและได้รับบัพติสมาเรียบร้อยแล้ว (13) แต่ดูเหมือนว่า เขาไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน หรือการดำเนินชีวิตภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้แต่น้อย เพราะเขาคิดว่า เขาสามารถจะมีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิด้วยการใช้เงินซื้อ เช่นเดียวกับคริสเตียนหลายคนที่คิดว่า เขาสามารถซื้อการมีชีวิตแห่งการเป็นคริสเตียนได้ด้วยการได้รับบัพติสมา การได้รับมหาสนิท การถวายทรัพย์จำนวนมาก แต่การมีชีวิตคริสเตียนคือ การกลับใจจากความผิดบาป การยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเรา ตัวคุณเองใช้วิธีการใดในการที่จะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้า? เหมือนหรือแตกต่างจากซีโมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *