สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2011

สูจิบัตร 15 พ.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณชนมน/คุณรพีพรรณ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์    ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณอุลัย

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ความรักมั่นคง ในเวลา ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 81:1-16” คุณสิริพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ”
เทศนา
: มือเปื้อนเลือด  “สุภาษิต 6:16-19” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “คำอธิษฐาน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *