เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 7 มิ.ย. กิจการ 9:1-19

พระเจ้าบอกกับอานาเนียว่า “จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้น (เปาโล) เป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริย์และพวกอิสราเอล” (15) นี่คือแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเปาโล พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับทุกคนเสมอ คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีแผนการในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *