เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 13 มิ.ย. กิจการ 11:19-3

เมื่อข่าวประเสริฐกระจัดกระจายไปถึงคนต่างชาติรวมทั้งที่อันทิโอก ข่าวนี้ไปถึงหูคริสตจักรที่เยรูซาเล็ม จึงส่งบานาบัสมาไปที่นั่น แต่เมื่อคนรับเชื่อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก บานาบัสจึงไปขอให้เปาโลที่ตอนนั้นอยู่ที่เมืองทาร์ซัสมาช่วยอีกแรงหนึ่ง ทั้งสองได้ทำงานด้วยกันตลอดหนึ่งปี งานรับใช้พระเจ้าไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่ง เพราะเราไม่ได้กำลังสร้างอาณาจักรของตัวเราเอง แต่เรากำลังสร้างอาณาจักรของพระเจ้า ภาพของบานาบัสและเปาโลเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณอย่างไรในการรับใช้พระเจ้าร่วมกับผู้อื่น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *