เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 14 มิ.ย. กิจการ 12:1-25

เมื่อคริสตจักรรู้ว่า ยากอบถูกประหารชีวิต และเปโตรถูกจับคุมขังอยู่ในคุก “สิ่งแรก” ที่พวกเขาทำคือ “คุกเข่าลงอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยใจร้อนรน”(5) เวลาที่คุณเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์ยากลำบากในชีวิต “สิ่งแรก” ที่คุณทำเหมือนหรือแตกต่างจากคริสตจักรในเวลานั้น เพราะเหตุใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *