เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 15 มิ.ย. กิจการ 13:1-25

คริสตจักรอันทิโอกนอกจากจะนับได้ว่าเป็นคริสตจักรที่เป็นแม่แบบของคริสตจักรต่างชาติแล้ว ยังเป็นแม่แบบของงานมิชชั่นด้วย เพราะได้ส่งเปาโลและบารนาบัสออกไปเป็นมิชชันนารีครั้งแรก คริสตจักรของเราก็มีพันธกิจด้านมิชชั่นมาโดยตลอด ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อ อ.ไพรสนธิ์ ซึ่งเป็นผู้ประกาศของคริสตจักรที่กำลังทำพันธกิจอยู่ที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลัง ในการประกาศข่าวประเสริฐ และเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ที่นั่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *