เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 20 มิ.ย. กิจการ 15:22-41

บารนาบัส และเปาโลเกิดความขัดแย้งจนต้องแยกทางกัน สาเหตุเพราะมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันในเรื่องผู้ช่วยที่จะพาไปด้วย “ความแตกต่างทางด้านความคิด” ระหว่างบารนาบัสและเปาโลไม่ได้นำมาซึ่ง “ความแตกแยกทางความเชื่อ” เพราะทั้งบารนาบัส และเปาโลต่างพาผู้ช่วยของตนเพื่อออกไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ คุณจะนำมุมมองในเรื่อง “ความแตกต่างไม่ได้หมายถึงความแตกแยก” มาใช้อย่างไรในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *