เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 22 มิ.ย. กิจการ 16:16-40

พระคัมภีร์ข้อ 31 ที่ว่า “จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย” หนุนใจคุณอย่างไรในการที่จะประกาศกับคนในครอบครัวของคุณที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้า อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเมตตาคุณ นำความรอดมาสู่ครอบครัวของคุณเหมือนกับครอบครัวของนายคุก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *