เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 24 มิ.ย. กิจการ 17:16-34

เปาโลพบว่า ชาวเอเธนส์นั้นเป็นพวกที่สนใจอะไรที่ใหม่ๆ หรือสนใจฟังในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ (21) เปาโลจึงใช้จุดที่ชาวเอเธนส์สนใจเพื่อเปิดประตูในการประกาศ โดยกล่าวว่า “เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้น ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่ง มีคำจารึกไว้ว่า ‘แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก’ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ และแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบ ถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่” (23) คุณจะนำแนวความคิดในการสร้างสะพานเพื่อเชื่อมไปสู่การประกาศของเปาโล มาใช้ในการประกาศของคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *