เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 25 มิ.ย. กิจการ 18:1-11

อาควิลลาและปริสสิลลามีส่วนสนับสนุนในการรับใช้พระเจ้าร่วมกับเปาโล ด้วยการให้ที่อยู่อาศัยและทำงานเย็บเต็นท์ด้วยกัน และเข้าไปในธรรมศาลาทุกๆ วันสะบาโตเพื่อจะประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ คุณคิดว่า คุณจะใช้ทรัพย์สิ่งของที่พระเจ้าทรงประทานให้คุณ เพื่อจะมีส่วนร่วมสนับสนุนในการรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *