เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 26 มิ.ย. กิจการ 18:12-28

อาควิลลาและปริสสิลลาไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนร่วมงานกับเปาโลเท่านั้น แต่ยังเป็นลูกแกะที่เปาโลใช้เวลาสั่งสอนจนเข้มแข็งเติบโตในความเชื่อจนสามารถเป็นผู้นำของคริสตจักรในเวลานั้น และมีความรู้ความสามารถที่จะสอนพระคัมภีร์ด้วย (ดูได้จากการที่เขารับอปอลโลมาสั่งสอนให้มีความรู้ให้ถูกต้อง ข้อ26) วันหนึ่งพระเจ้าอาจจะใช้คุณเหมือนกับใช้อาควิลลาและปริสสิลาในการอบรมเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ หรือเป็นครูสอนรวีฯ ก็ได้ อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะเตรียมตัวและช่วยเหลือคุณให้พร้อมสำหรับ “วันนั้น”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *