เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. กิจการ 21:17-26

พี่น้องคริสเตียนที่กรุงเยรูซาเล็มต้อนรับเปาโลและกลุ่มตัวแทนของคริสตจักรต่างชาติด้วยความจริงใจ (ข้อ17) การพบปะกันครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญ ยากอบซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคริสเตียนชาวยิว และเปาโลผู้เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคริสเตียนชาวต่างชาติได้พูดคุยกัน พยายามแก้ไขและยอมรับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คริสตจักรของเรามีทั้งภาคภาษาจีนและภาคภาษาไทย แม้ว่าจะมีวัฒนธรรมและความคิดบางอย่างที่ไม่ตรงกัน คุณจะทำอย่างไรให้คริสตจักรของเราจะยังรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *