เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. กิจการ 21:27-36

ทุกที่ ทุกแห่งที่เปาโลประกาศกับชาวยิว ส่วนมากผู้ที่ฟังจะไม่ยอมรับต่อคำประกาศนั้น และมีการต่อต้านเปาโลเสมอ และหลายครั้งจะมีการใส่ร้ายป้ายสี หรือกุเรื่องที่เป็นเท็จ เพื่อเป็นข้ออ้างในการจับกุมและลงโทษเสมอ ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อพันธกิจการประกาศของคริสตจักร – การประกาศผ่านกีฬา, อ.ไพรสนธิ์ สถานประกาศที่มาบตาพุด, อ.วาระ มีชูธน ในสัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองวันที่ 31 กรกฎาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *