เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. กิจการ 21:37-22:29

เปาโลได้มีโอกาสกล่าวแก้ข้อกล่าวหาต่างๆ รวมถึงเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์ผ่านเหตุการณ์ที่ตนเองกลับใจ ลองคิดถึงเหตุการณ์ที่คุณกลับใจใหม่และต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  คุณรู้ไหมว่า คุณสามารถเป็นพยานด้วยการเล่าเรื่องที่คุณกลับใจให้กับคนที่คุณรู้จักฟัง คิดถึงใครสักคนที่คุณอยากจะเป็นพยาน และตั้งใจว่า คุณจะไปเล่าเรื่องที่คุณกลับใจให้เขาฟัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *