เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. กิจการ 24:1-27

เปาโลถูกนำขึ้นศาลอีกครั้ง มีการไต่สวน ต่อหน้าเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง แต่เปาโลก็ยังยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนว่า ไม่ได้ทำอะไรผิด ซึ่งในข้อ 26 เราพบว่า เฟลิกส์ต้องการเงินสินบนจากเปาโล แต่เปาโลก็ได้ให้สินบนกลับไป ทำให้ต้องเปาโลต้องติดคุกอยู่ถึง 2 ปี   คริสเตียนควรจะยืนหยัดในความบริสุทธิ์ และไม่เข้าไปข้องแวะกับการให้สินบน การทุจริต การคอร์รัปชั่น แม้จะต้องสูญเสียผลประโยชน์ก็ตาม อธิษฐานสารภาพบาปถ้าคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการให้สินบน การทุจริต การคอร์รัปชั่น และขอกำลังจากพระเจ้าที่จะมีชัยชนะเหนือความผิดบาปในเรื่องนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *