เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 12 ก.ค. กิจการ 27:1-20

ระหว่างการเดินทางเปาโลสังเกตพบว่า ต้องใช้เวลานานกว่าปกติ และมีอันตราย เปาโลจึงเตือนให้หยุดชั่วคราว “แต่นายร้อยเชื่อกัปตันและเจ้าของเรือกำปั่นมากกว่าเชื่อถ้อยคำที่เปาโลกล่าวนั้น” (ข้อ10) และคนส่วนมากก็เห็นด้วยว่า ไม่ควรจะหยุดที่ท่างาม เพราะไม่สะดวก (ข้อ 12) ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป จงอย่าละเลยที่จะฟังเสียงของคนส่วนน้อยด้วย ในคริสตจักรของเราก็เช่นกัน อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้คริสตจักรของเรายอมฟังซึ่งกันและกันในทุกเรื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *