เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 13 ก.ค. กิจการ 27:21-44

ทุกคนในเรือรอดตายจากลมพายุใหญ่ตามที่พระเจ้าทรงตรัสผ่านทูตของพระเจ้าผ่านมาทางเปาโล (ข้อ 23-26) แม้ในตอนท้ายทหารจะกลับใจ คิดอยากจะฆ่านักโทษทุกคน แต่เราพบว่าใน ข้อ 43 พระเจ้าทรงใช้นายทหารโรมันมาช่วยชีวิตของเปาโลรวมทั้งนักโทษคนอื่นๆ ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเปาโลเสมอ ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตอยู่ในชีวิตของคุณ สำรวจดูว่า ใน 1 อาทิตย์ที่ผ่านไป มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง? พระเจ้าช่วยเหลือคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *