เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ค. กิจการ 28:1-16

พระคัมภีร์ข้อ 2 เขียนไว้ว่า “ฝ่ายชาวพื้นเมืองมีความกรุณาแก่พวกเราอย่างผิดปกติ” คุณคิดว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปาโลอย่างผิดปกติ เป็นความบังเอิญ หรือเป็นเพราะสาเหตุใด พิจารณาเหตุการณ์ที่เปาโลถูกงูกัด และรักษาโรคประกอบ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *