เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 1 พงศาวดาร 4:10

คำอธิษฐานของยาเบสแม้จะสั้น แต่เต็มไปด้วยความหมาย สำหรับตัวคุณเอง อะไรคืออาณาเขตของคุณ ที่คุณอยากจะให้พระเจ้าขยายออกไป อธิษฐานมอบสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *