เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 19 ก.ค. 1 พงศาวดาร 9:35-10:14

พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราอย่างชัดเจนว่า กษัตริย์ซาอูลตายเพราะ “ความไม่สัตย์ซื่อของพระองค์เอง” กษัตริย์ซาอูลละทิ้งพระเจ้า และหันไปพึ่งพาคนทรง สำรวจชีวิตของคุณว่า คุณรักและติดตามพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง และสุดความคิดของคุณหรือไม่? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยคุณให้ละทิ้งรูปเคารพต่างๆ ที่มีในชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *