เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 20 ก.ค. 1 พงศาวดาร 11:1-9

ดาวิดเป็นกษัตริย์โดยการทรงเลือกของพระเจ้า และพระองค์ทรงตรัสว่า “เจ้า (ดาวิด) จะเป็นผู้ปกครองอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะ และเจ้าจะเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรเรา” ในวันนี้เราแต่ละคนอาจจะไม่ได้เป็นกษัตริย์ แต่เรามีผู้เลี้ยงแกะที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในคริสตจักรของเรา ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาล ผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ครูรวีฯ ผู้นำกลุ่มเซล พี่เลี้ยง เพื่อคนเหล่านี้จะเติบโตขึ้นในความเชื่อ และดูแลลูกแกะของพระเจ้าในคริสตจักรในน้ำพระทัยของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *