เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค. 1 พงศาวดาร 11: 10-47

จะเห็นได้ว่าการที่ดาวิดมีอำนาจมากขึ้น เป็นผลมาจากการที่เขาไว้วางใจพระเจ้า และการทรงสถิตของพระเจ้า รวมทั้งการที่พระเจ้าทรงประทานเพื่อนทหารที่ดี ที่เต็มไปด้วยความสัตย์ซื่อและมีความสามารถ คริสตจักรของเรากำลังจะจัดงานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 18 กันยายนนี้ อธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเราจะเดินหน้าต่อไปด้วยการพึ่งพาและวางใจในพระเจ้า รวมทั้งอธิษฐานเผื่อสมาชิกทุกคนที่จะเป็นเหมือนเพื่อนทหารที่ดีของดาวิด ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างคริสตจักรพระคุณแห่งนี้ร่วมกันต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *