เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 1 พงศาวดาร 12: 1-40

เราพบว่า คุณลักษณะของผู้ที่มาเป็นทแกล้วทหารของดาวิดในการรบนั้นน่าสนใจมาก แต่ละคนมีความชำนาญในการใช้อาวุธ (เหวี่ยงหินด้วยสลิง ยิงธนูได้ด้วยมือขวาหรือซ้าย ชำนาญศึก ชำนาญโล่และหอก) มีความพร้อมฝ่ายร่างกาย (รวดเร็วเหมือนละมั่งบนภูเขา หนุ่มแน่น ผ่านการฝึกมาพร้อมทำสงคราม) มีความมุ่งมั่น (หน้าของเขาเหมือนหน้าสิงห์ รู้กาลเทศะ ไม่สองจิตสองใจ) ทุ่มเทเพื่อพระเจ้า คุณจะนำคุณลักษณะเหล่านี้มาใช้ในการฝึกฝนชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณอย่างไร ในการติดตามพระเจ้าเพื่อจะเป็นสาวกที่ดีให้สอดคล้องกับเป้าหมายคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *