เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 1 พงศาวดาร 13: 1-14

ดาวิดให้ความสำคัญในเรื่องหีบพันธสัญญาเป็นอันดับแรก หีบพันธสัญญาถูกทิ้งให้อยู่ที่คีริยาทเยอาริมเป็นเวลาหลายปี การนำหีบพันธสัญญากลับมาที่กรุงเยรูซาเล็ม เป็นการเตือนให้คนอิสราเอลระลึกว่า พระเจ้านั้นทรงเป็นรากฐานที่เที่ยงแท้สำคัญที่สุดของชีวิตคนอิสราเอลและชนชาติอิสราเอล แต่ระหว่างการขนย้าย พระเจ้าทรงประหารอุสซา เพราะเขาเหยียดมือออกกุมหีบไว้เพราะโคสะดุด พระเจ้าทรงให้คำสั่งที่เจาะจงในการยกและเคลื่อนย้ายหีบใน กดว. 4:5-15 (ต้องใช้คานสอด และมีคนหาม)

แน่นอนว่าความตั้งใจที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดี แต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ทรงปรารถนาที่จะเห็นเราทำอย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *