เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 1 พงศาวดาร 14: 1-17

ในการรบกับคนฟีลิสเตีย ดาวิดทูลถามพระเจ้าก่อนทั้งสองครั้งว่า ควรจะออกไปรบหรือไม่ และเขาทำตามที่พระเจ้าบอกทั้งสองครั้ง ผลที่ตามมาคือ ดาวิดได้รับชัยชนะทั้งสองครั้ง คุณจะนำบทเรียนนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *