เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 26 ก.ค. 1 พงศาวดาร 16: 1-6

เมื่อดาวิดถวายเครื่องเผาบูชา และเครื่องศานติบูชาต่อพระเจ้าแล้ว พระองค์ทรงอวยพรแก่ประชาชนในพระนามของพระเยโฮวาห์ และแจกขนมปัง เนื้อ ขนมองุ่นแห้งให้กับประชาชนทั้งชายและหญิงอย่างละหนึ่ง ความสุขและความชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เก็บไว้กับตัวเราเอง แต่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราส่งต่อออกไป คิดถึงใครสักคนที่คุณอยากให้เขารู้จักกับพระเจ้า อธิษฐานเผื่อเขา และชวนมางานสัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคมนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *