เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 27 ก.ค. 1 พงศาวดาร 16: 7-36

ในบทเพลงสดุดีโมทนาของกษัตริย์ดาวิดได้บรรยายถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของพระองค์และต่อชนชาติอิสราเอล ใช้เวลานี้สำรวจชีวิตของคุณว่า พระเจ้าทรงกระทำการดีอะไรบ้างในชีวิตของคุณ ในครอบครัวของคุณ และอธิษฐานสรรเสริญโมทนาขอบพระคุณของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *