เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 1 พงศาวดาร 16: 37-43

ดาวิดทรงกำหนดแต่งตั้ง “คนเลวี” ให้ทำหน้าที่ปรนนิบัติหีบพันธสัญญาของพระเจ้าในพระวิหารอย่างชัดเจน เรารู้ว่า “คนเลวี” คือ คนเผ่าที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เป็นพิเศษให้ทำหน้าที่ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในพระวิหาร ลองใช้เวลานี้อธิษฐานและถามพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงเรียกคุณในฐานะของ “คนเลวี” ที่จะถวายตัวเข้ามารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาหรือไม่? ถ้าใช่คุณจะตอบสนองอย่างไร? ถ้าไม่ใช่ คุณจะมีส่วนในการสนับสนุนคนที่อยากถวายตัวรับใช้พระเจ้าได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *