เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 1 พงศาวดาร 17: 1-15

เมื่อดาวิดได้พัก รู้จักเพียงพอในฐานะที่มั่นคง เพียงพอในความสุขสบายที่มี เขาเริ่มย้อนกลับมาคิดถึงพระเจ้า คิดอยากจะสร้างพระนิเวศให้พระเจ้า คุณเคยคิดที่จะพักจากการหาความร่ำรวย ความสุขสบายส่วนตัว และหันมาคิดถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างคุณกับพระเจ้า คิดถึงการมีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร คิดถึงการมีส่วนร่วมในการขอบคุณพระเจ้าสำหรับงาน 60 ปี คิดถึงการมีส่วนในการถวายเพื่อก่อสร้างอาคารคริสตจักร บ้างหรือไม่? ถ้ายัง ขอพระเจ้าทรงช่วยให้คุณเริ่มคิดตั้งแต่วันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *