เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 30 ก.ค. 1 พงศาวดาร 17: 16-27

จากคำอธิษฐานของดาวิดในข้อที่ 16 ที่ว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า และพงศ์พันธุ์ของข้าพระองค์เป็นอะไรเล่าที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์มาไกลจนถึงแค่นี้” สะท้อนให้เห็นว่า เขารู้จักตัวเองว่า ตัวเองเป็นใคร และรู้จักว่า พระเจ้าเป็นใครในชีวิตของเขา  ซึ่งความจริงในเรื่องนี้สำคัญมากในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า คุณรู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหน และคุณรู้จักพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *