เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 1 พงศาวดาร 23: 1-32

มีการกำหนดหน้าที่สำหรับคนเลวีอย่างชัดเจน พระคัมภีร์ตอนนี้บอกกับเราว่า คนเลวีที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มีจำนวน 38,000 คน โดย 24,000 คน ต้องดูแลการงานในพระนิเวศของพระเจ้า  6,000 คน เป็นเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉัย 4,000 คน เป็นนายประตู และที่เหลือ 4,000 คน ถวายสรรเสริญแก่พระเจ้าด้วยเครื่องดนตรี “ทุกคน” ต่างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ คุณคิดว่า พระเจ้าอยากให้ “คุณ” มีส่วนในการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ในบทบาทหน้าที่การงานใดในคริสตจักร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *