เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 1 พงศาวดาร 24: 1-31

ปุโรหิตมีการจัดเวรกันตามหน้าที่ อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบ ซึ่งทำให้การนมัสการมีระเบียบ เอเลอาซาร์มีบุตร 16 คน เป็นหัวหน้าตระกูล อิธามาร์มีบุตร 8 คน เป็นหัวหน้าตระกูล ทั้ง 24 ตระกูลนี้ ต้องทำหน้าที่ปุโรหิต เป็นเวลา 2 อาทิตย์ทุกปีในพระวิหาร เวลาที่เหลือพวกเขาก็จะรับใช้อยู่ที่เมืองของตนเอง อธิษฐานเผื่อการนมัสการในวันอาทิตย์ ทั้งในส่วนของรายการ ผู้นำประชุม ผู้เทศนา ผู้แปล ทีมนักดนตรี ผู้เล่นเปียโนผู้อ่านพระคัมภีร์ ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ ผู้เดินถุงถวาย ผู้ถือถ้วยองุ่นและถาดขนมปัง ผู้จัดเตรียมอาหาร ผู้จัดเตรียมสถานที่  เพื่อทุกคนที่มานมัสการจะได้รับพระพรจากพระเจ้าร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *