เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 9 ส.ค. 1 พงศาวดาร 26: 1-32

ฝ่ายกองเวรเฝ้าประตู เป็นคนในตระกูลโคราห์ และตระกูลเมรารีเป็นบุตรของโอเบดเอโดม ของเมเชเลมิยาห์ และโฮสาห์เป็นคนมีความสามารถ มีกำลังเหมาะในการเฝ้าประตูพระนิเวศในทิศต่างๆ นอกจากนั้นยังมี อาหิยาห์ดูแลคลังพระนิเวศ และคลังสิ่งของถวาย ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคุณอรนุช คุณอุลัย และคุณสุวรรณา ที่ทำงานในส่วนของสำนักงานคริสตจักร รวมทั้งคุณวรชิต และคุณจันทร์ธี ที่เป็นพ่อบ้านและแม่บ้านของคริสตจักร ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังบุคคลเหล่านี้อย่างมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *