เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 1 พงศาวดาร 28: 1-10

ดาวิดผู้เป็นพ่อได้ให้หลักการในการดำเนินชีวิตกับซาโลมอนผู้เป็นลูกใน ข้อ 9-10 คุณจะนำหลักการที่ดาวิดให้ ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร? และถ้าคุณอยู่ในบทบาทของผู้ที่เป็นพ่อหรือแม่ คุณจะถ่ายทอดความเชื่อของคุณที่มีในพระเจ้าให้ลูกของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *