เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 12 ส.ค. 1 พงศาวดาร 28: 11-21

ดาวิดให้คำแนะนำแก่ซาโลมอน และหนุนใจไม่ให้กลัว (ข้อ 20-21) เพราะงานการสร้างพระนิเวศเป็นเรื่องใหญ่ มีงานมากมายที่ต้องทำ และแน่นอนต้องมีปัญหาอุปสรรคมากมายรออยู่ รวมทั้งความกลัวทำให้เราไม่กล้าลงมือทำ เช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างคริสตจักรของเรา อธิษฐานเผื่อคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างคริสตจักร และคณะกรรมการหาทุนก่อสร้าง รวมทั้งอธิษฐานขอให้เราทุกคนที่เป็นสมาชิกจะร่วมแรงร่วมใจกันสำหรับโครงการนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *