เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 13 ส.ค. 1 พงศาวดาร 29: 1-19

“แต่ข้าพระองค์เป็นผู้ใด และชนชาติของข้าพระองค์เป็นผู้ใด ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถถวายแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจเช่นนี้ เพราะว่าสิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายของที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์เท่านั้น” พระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจคุณอย่างไรในโครงการก่อสร้างคริสตจักร อธิษฐานขอให้คริสตจักรของเรามองที่พระเจ้ามากกว่าปัญหาที่เผชิญอยู่ตรงหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *