เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 1 พงศาวดาร 29: 20-30

“แล้วซาโลมอนทรงประทับบนพระที่นั่งของพระเจ้า เป็นพระราชาแทนดาวิดราชบิดาของพระองค์” (ข้อ 23) ดาวิดเตรียมทุกอย่างสำหรับการขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของซาโลมอน และดาวิดทำได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกันกับคริสตจักรของเรา ถ้าคุณเป็นผู้นำของคริสตจักร (ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้พระเจ้า มัคนายก ครูรวีฯ ผู้นำกลุ่มเซล) คุณได้คิดถึงคนที่จะขึ้นมาแทนคุณหรือไม่? ถ้ายัง เริ่มต้นอธิษฐานตั้งแต่วันนี้ เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าจะไม่ขาดผู้นำในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *