เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. เอสรา 1:1-11

“เพื่อพระวจนะของพระเจ้าจากปากของเยเรมีย์จะสำเร็จ” (ข้อ1) แผนงานและน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งมั่นคงอยู่เสมอ พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงเมื่อถึงตามเวลาของพระองค์ พระองค์ทรงเร้าจิตใจผู้ที่พระองค์ทรงเลือก (ไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซีย) พระองค์จะเปิดหนทางให้ และนำพาเป็นขั้นตอน ถ้าวันนี้ชีวิตของคุณอยู่ในสภาพที่ดูเหมือนมืดมน ไม่รู้ว่าจะเดินทางไหน ความจริงในเรื่องแผนงานและน้ำพระทัยที่ดีเลิศของพระเจ้าหนุนใจคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *